De diëtist online

Persoonlijk en professioneel voedingsadvies, ook via e-mail

Contact

Online advies

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u me steeds contacteren via het e-mailadres [email protected]. Ook het inschrijven gebeurt via deze weg.

Nadat u me een e-mail gestuurd heeft met uw zorgvraag (indien van toepassing met ingescande verwijsbrief van een arts en/of bloedresultaten), zal ik u het rekeningnummer doorgeven waarop de storting (35 euro) moet gebeuren. Meteen zend ik u ook een vragenlijst toe.

Zodra ik de ingevulde vragenlijst en uw betaling ontvangen heb, ga ik aan de slag. Binnen de week kan u uw persoonlijk voedingsadvies in uw mailbox verwachten. Nadien mag u me steeds vragen stellen. 

Face to face consultaties

Afspraken maken voor een consultatie in de praktijk kan

- via mail: [email protected];

- via telefoon: 0486 83 92 30.

Het adres van de praktijk is:

Camiel-Paulusstraat 23

2630 Aartselaar.