De diëtist online

Persoonlijk en professioneel voedingsadvies, ook via e-mail

Hoge bloeddruk

Ons hart pompt voortdurend bloed door onze slagaders. De kracht waarmee het bloed terecht komt op de slagaderwand noemen we de bloeddruk. Een bloedddruk bestaat uit twee waarden: de boven- en de onderdruk. De bovendruk geeft de druk op de aders weer op het moment dat het hart samentrekt, de onderdruk op het moment dat het hart ontspant.

Vaak voel je niet dat je een hoge bloeddruk hebt. Nochtans is het hebben van een hoge bloeddruk niet zonder gevaar, aangezien het de bloedvaten en het hart kan aantasten. Op lange termijn kan het dan ook de oorzaak zijn van ondermeer hartinfarcten, nier- en oogaandoeningen en beroertes.

Wat mag u verwachten als u kiest voor online advies?

Minder zout eten heeft een belangrijk bloeddrukverlagend effect. Het zoutvaatje zoveel mogelijk links laten liggen, is nuttig, maar niet genoeg. Het meeste zout krijgen we immers binnen via bewerkte voedingsmiddelen. Welke voedingsmiddelen veel zout bevatten is niet altijd duidelijk. Misschien consumeert u ze dan ook wel dagelijks zonder het te beseffen. Ook hier vertrekken we dan ook vanuit uw eigen voedingspatroon. Het is immers de bedoeling dat u zo weinig mogelijk moet veranderen en kan blijven eten wat u graag eet. Zoutbeperkt wordt immers vaak gelijk gesteld met smaakloos. Het is nu eenmaal een feit dat zout niet alleen een zoute smaak geeft aan voedsel, maar ook de andere smaken versterkt. Met een zoutwijzer, kruidenlijst, aangename vervangers voor wat u gewoon bent,... kan u zelf aan de slag.Wat bovendien niet veel mensen weten is dat er nog andere voedingsmiddelen zijn die een rol spelen bij het regelen van de bloeddruk. Voedingsmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen, maar ook voedingsmiddelen die bloeddrukverlagend werken. Ook hierover zal ik u uitgebreid informeren.Tenslotte krijgt u een maand de tijd om me te mailen met bijkomende vragen.